KK Kominictví

Rodinná firma v Holicích

Váš kominík v Holicích

Čištění komínů

Čištěním komínů rozumíme mechanické odstranění produktů spalování (pevných částic spalin), které se vlivem provozu spotřebiče uchytily na vnitřní straně spalinové cesty a případné odstranění kondenzátů z kondenzační jímky. Čištění komínů provádíme kvalitním a šetrným způsobem za pomoci nářadí z materiálů nepoškozujících vnitřní vložky a tím jejich snižování životnosti.


Zpráva o provedení kontroly komínu - povinně od r.2011

Po provedení kontroly komínu vám vystavíme potvrzenou zprávu, která slouží jako doklad toho, že Váš komín je zkontrolovaný a v pořádku. Tato zpráva je důležitým dokumentem při případném jednání s hasiči nebo s pojišťovnou.

Vložkování

Vložkování komínů zamezuje unikání spalin do bytových prostor, zvyšuje komínový tah a zajišťuje nenasákavost.


Prohlídka komína inspekční kamerou

V odůvodněných případech či na vyžádání nabízíme možnost prohlídky komínu inspekční kamerou. Samozřejmostí je i poskytnutí kopie pořízeného záznamu a odborné vysvětlení situace ze strany kominíka.

.

Těšíme se na vaše komíny


KK Kominictví

Vratislav Karel

Koudelka Holice