Kdy je čas na čištění a roční revizi komínu? Kdykoliv i právě teď

14.07.2020

Když povodeň vyplaví sklep nebo vichřice odnese kus domu, většinou jde o zásah vyšší moci, kterému velice těžko zabráníte prevencí. Vznícení sazí v komíně na druhou stranu ukazuje na zanedbání péče o spalinovou cestu. Počet komínových požárů se každoročně pohybuje okolo 1000. A jak jste na tom vy?

Nevyčištěný komín může dle statistik hasičů za převážnou většinu požárů komínových těles a dvě třetiny úmrtí při požárech jsou právě při požárech v domácnostech. Strašíme? Ale to nechceme. Proto pár rad.

Jak často kontrolovat a čistit komín?

Základními minimálními lhůtami pro čištění spalinových cest (komínů) od spotřebičů paliv do 50 kWpři celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami

Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněnou osobou - kominíkem.

Od toho jsme tu my. Jak nás zastihnete? Stačí kliknout na záložku Kontakt