Naše služby

Čištění komínů

Čištěním komínů rozumíme mechanické odstranění produktů spalování (pevných částic spalin), které se vlivem provozu spotřebiče uchytily na vnitřní straně spalinové cesty a případné odstranění kondenzátů z kondenzační jímky. Čištění komínů provádíme kvalitním a šetrným způsobem za pomoci nářadí z materiálů nepoškozujících vnitřní vložky a tím jejich snižování životnosti.

Zpráva o provedení kontroly komínu - povinně od r.2011

Po provedení kontroly komínu vám vystavíme potvrzenou zprávu, která slouží jako doklad toho, že Váš komín je zkontrolovaný a v pořádku. Tato zpráva je důležitým dokumentem při případném jednání s hasiči nebo s pojišťovnou.

Prohlídka inspekční kamerou se záznamem

V odůvodněných případech či na vyžádání nabízíme možnost prohlídky komínu inspekční kamerou. Samozřejmostí je i poskytnutí kopie pořízeného záznamu a odborné vysvětlení situace ze strany kominíka.

Vložkování

Vložkování komínů zamezuje unikání spalin do bytových prostor, zvyšuje komínový tah a zajišťuje nenasákavost.

Zákony a vyhlášky

Vyhláška č. 34-2016Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Zákon č. 133 - 1985 Sb., o požární ochraně